Wybierając z głównego menu Słownik wyrobów medycznych poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0012

 

Poniżej słownika znajdują się przyciski pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi stronami słownika oraz pola pozwalające na wyszukiwanie pozycji względem kodu bądź nazwy.

 

Kliknięcie w kolumnie Kod lub Nazwa na wybranej pozycji spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranej pozycji.

 

czssw_clip0019

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0015

Przycisk czssw_btn_slownik_grup_wyrobow_medycznych pozwala na przegląd słownika grup wyrobów medycznych w ramach wybranego słownika wyrobów medycznych.

 

czssw_clip0020

 

Przycisk czssw_btn_slownik_kryteriow_medycznych pozwala na przegląd słownika kryteriów medycznych w ramach wybranego słownika wyrobów medycznych.

 

czssw_clip0021