Wybierając z głównego menu Słownik kategorii wniosków poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0051

 

Poniżej słownika znajdują się pola pozwalające na wyszukiwanie pozycji względem kodu kategorii wniosku bądź kodu typu wniosku.

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0052