Wybierając z głównego menu Słownik produktów handlowych poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0053

 

Poniżej słownika znajdują się pola pozwalające na wyszukiwanie pozycji względem kodu produktu, kodu grypy substancji, nazwy grupy substancji bądź nazwy handlowej substancji.

 

Kliknięcie na nazwie handlowej leku spowoduje otwarcie formatki ze szczegółowymi informacjami o produkcie handlowym.

 

czssw_clip0054

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0055