Wybierając z głównego menu Słownik kodów specjalnego rozliczenia poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0016

 

Kliknięcie w kolumnie Okresy wybranej pozycji spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o okresie specjalnego rozliczenia.

 

czssw_clip0017

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0018