Wybierając z głównego menu Słownik badań POZ poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0048

 

Poniżej słownika znajdują się pola pozwalające na wyszukiwanie pozycji względem nazwy grupy bądź nazwy kategorii.

 

Kliknięcie w kolumnie Nazwa badania wybranej pozycji spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o badaniu POZ oraz o okresie jego dostępności.

 

czssw_clip0049

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0050