Wybranie tej opcji powoduje pojawienie się w prawej części okna słownika zamieszczonego na stronie WWW.

 

Przegląd kolejnych pozycji (stron) słownika:

clip0004 - idź do pierwszej strony

clip0005 - idź do poprzedniej strony

clip0006 - przejdź na następna stronę

clip0007 - przejdź do ostatniej strony

 

czssw_clip0004

 

Kliknięcie na wybranej procedurze powoduje otwarcie się nowego okna i wyświetlenie szczegółów danej procedury.

 

czssw_clip0010

 

Po prawej stronie znajduje się kolumna o nazwie 'Okresy wybieralności', w której znajduje się odnośnik do, po kliknięciu którego zostaną wyświetlone okresy wybieralności dla danej pozycji.

 

czssw_clip0011