Wybierając z głównego menu Słownik uprawnień dodatkowych poniżej rozwinie się lista z dostępnymi słownikami, a w głównej części okna wyświetli się zawartość pierwszego słownika z tej listy.

 

czssw_clip0029

 

Poniżej słownika znajdują się przyciski pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi stronami słownika oraz pola pozwalające na wyszukiwanie pozycji względem kodu bądź nazwy.

 

Kliknięcie przycisku czssw_clip0014 spowoduje otwarcie okna informacyjnego dla wskazanej wersji, gdzie za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip możliwe jest pobranie słownika w formacie XML lub zapisanie pliku ZIP.

 

czssw_clip0030

 

Przycisk czssw_btn_slownik_grup_uprawnien pozwala na przegląd słownika grup uprawnień w ramach wybranego słownika uprawnień dodatkowych.

 

czssw_clip0031

 

Przycisk czssw_btn_slownik_obszarow_stosowan_kodow pozwala na przegląd słownika obszarów stosowań kodów w ramach wybranego słownika uprawnień dodatkowych.

 

czssw_clip0032

 

Przycisk czssw_btn_slownik_typow_dokumentow pozwala na przegląd słownika typów dokumentów w ramach wybranego słownika uprawnień dodatkowych.

 

czssw_clip0033

 

Przycisk czssw_btn_powiazania pozwala na przegląd powiązań pomiędzy grupą uprawnień a obszarem stosowania, grupą uprawnień a uprawnieniem i uprawnieniem a dokumentem potwierdzającym, w ramach wybranego słownika uprawnień dodatkowych.

 

czssw_clip0034