Wybierając z głównego menu Macierze sumowań katalogów i świadczeń użytkownik otwiera okno, w którego górnej widoczne jest rozwijane pole wyboru pozwalające na wybór okresu macierzy sumowań świadczeń. Poniżej jest widoczna lista świadczeń dla wybranego okresu. Prezentowane są tylko aktywne produkty jednostkowe, które w słowniku produktów jednostkowych również są aktywne.

 

czssw_clip0007

 

Po kliknięciu wybranego produktu widoczne są jego okresy macierze sumowań świadczeń. Dla wybranego okresu widoczne są kody katalogów, które również istnieją w słowniku produktów jednostkowych i są tam aktywne.

 

czssw_clip0008

 

Po kliknięciu przycisku Sumowanie katalogów prezentowana jest macierz katalogów. Wszystkie wystąpienia kodu katalogów oraz kodów produktów jednostkowych muszą występować w  słowniku produktów jednostkowych jako aktywne w przeciwnym razie dane nie są prezentowane.

 

czssw_clip0009

 

Możliwy jest eksport tylko kompletnego słownika macierzy świadczeń.