Opcja ta umożliwia przegląd wersji oraz pobieranie słownika umieszczonego na stronie WWW.

 

czssw_clip0005

 

Słownik można pobrać wprost z okna za pomocą grida XML lub ZIP.

Można też przejść do okna informacyjnego dla wskazanej wersji i za pomocą przycisków czssw_btn_calkowita_wersja_xml i czssw_btn_calkowita_wersja_zip pobrać słownik.

Użycie przycisków powoduje odpowiednio: zapisanie słownika do pliku o formacie XML lub zapisanie pliku za pomocą programu ZIP.

 

czssw_clip0006