Przegląd tabelaryczny słownika - Pomoc

Tabela pozwala na przegląd zawartości wybranej wersji słownika. W zależności od wybranego słownika może być dostępne stronicowanie i/lub filtrowanie. Kliknięcie pozycji słownika (dotyczy niektórych słowników, np. ICD9) pozwala na przegląd danych szczegółowych pozycji w formacie zależnym od słownika. Przycisk z niebieską ikoną "i" nad tabelą pozwala zobaczyć dane szczegółowe wersji słownika oraz umożliwia jej pobranie.