Strona główna - Pomoc

Aplikacja służy do przeglądu oraz pobierania słowników w wersji kompletnej. Funkcjonalność aplikacji dostępna jest z MENU znajdującego się po lewej stronie ekranu.